Aleksander Marek Korman

amk

Urodził się w 1953 r., z wykształcenia architekt, redaktor portalu artystycznego Variart, zmarł w 2017 r. we Wrocławiu.
Od wielu lat specjalizował się w rysunku pastelą, z pasją tworząc swoją opowieść o emocjach, pragnieniach, tajemnicach i doznaniach z krawędzi jawy i snu.
Poprzez cielesną metaforykę, ekspresję, dramaturgię kontrastów, barw, dopełnioną wyszukanymi  kompozycjami i symboliką rysunki te miały przypominać teatralne widowiska bliskie surrealistycznym wizjom i barokowej grotesce. Najciekawsza była dla niego improwizacja prowadząca niespodziewanie do nowego wyrazu i wizerunku obrazu. Malarstwo było dla niego sposobem myślenia, ale o swojej twórczości mówił niechętnie, gdyż uważa, że po to tworzy, by widz mógł sobie sam opowiadać
i interpretować
. Za sobą miał liczne wystawy, jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych zbiorach w kraju i za granicą.

Dostępne prace w SECOND ART

Twórczość i inspiracje...

Przede wszystkim technika pasteli suchej inspirowana i w ciągłym dążeniu do największych malarzy.

Proces...

Początek i koniec pracy nad obrazem to wielka niewiadoma.

Niepokój...

Szanować odbiorcę poziomem rysunku i tu niepokój mam zawsze największy.

Sukces...

Niestety zawsze weryfikowany po zgonie.

Wskazówki...

Do artystów: żadnych, niech robią co chcą. Do odbiorców: niech wnikliwie patrzą, a nie słuchają, co robią artyści.